ANKI

ANKI – nagroda Zarządu i Rady Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, przyznawana za zaangażowanie na rzecz chorych, potrzebujących i powiększania Polskiego Rejestru Dawców Szpiku.

Pomysłodawcą statuetki i jej nazwy jest Dorota Raczkiewicz, prezes fundacji
i szefowa Drużyny Szpiku.

ANKA symbolizuje założycielkę Fundacji Anne Wierską, zatem przedstawia kobietę trzymającą w dłoni koniczynę szczęścia. Koniczynę, bowiem jej znalezienie, jest jak odszukanie bliźniaka genetycznego, możliwe, ale trudne.

I raz zostanie przyznana 26 lutego 2018 roku, podczas Gali Jubileuszowej
X lecia Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku” i Drużyny Szpiku.

Zostanie przyznana 5 laureatom.