II numer mgazynu Amazing Everyday już w salonach

Z dużym opóźnieniem muszę się pochwalić drugim numerem magazynu Amazing Eneryday. Klient zrezygnował jednak z istniejącej nazwy zastępując ją po prostu znakiem marki. Objętość ta sama, czyli prawie 200 stron solidnego materiału graficznego :-). Praca wykonana dla EURO BIURO GROUP.